ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Ταχυδρομικό Κέρας ή Ταχυδρομική Σάλπιγγα από τη συλλογή του Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου (ΦΤΜ 166)

Η ταχυδρομική σάλπιγγα αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αντικείμενα της ταχυδρομικής ιστορίας και το έμβλημα, ή μέρος του εμβλήματος, πολλών ταχυδρομικών οργανισμών.

Κατά τον 18ο και 19ο αιώνα η διακίνηση της αλληλογραφίας γίνονταν κυρίως πεζή ή με άμαξες και οι ταχυδρόμοι ή οι οδηγοί τη χρησιμοποιούσαν για να ανακοινώσουν την άφιξή τους. Στην Ελλάδα, η χρήση της σάλπιγγας σταμάτησε στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Η σάλπιγγα ήταν κατασκευασμένη από χαλκό ή μπρούτζο.