Σεπτέμβριος

Το Γραμματόσημο του Σεπτεμβρίου

ΙΔΡΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

24 Σεπτεμβρίου 1828

Γραμματόσημο του έτους  1930, της κλάσης των 5 δρχ. από την αναμνηστική έκδοση για τα 100 χρόνια από την ανακήρυξη της Ελλάδας από  τις Μεγάλες Δυνάμεις ως Ανεξάρτητου Κράτους  (Πρωτόκολλο του Λονδίνου 3.2.1830).

Χαλκογραφική εκτύπωση από τον οίκο «Perkins, Bacon & Co. Ltd» σε χαρτί λευκό και λείο, χωρίς υδατόσημο, με οδόντωση 14.

Τιράζ 397.281. 

Πρώτη ημέρα κυκλοφορίας: 1 Απριλίου 1930.

Απόσυρση:  1 Απριλίου 1931

Ο Κόμης Ιωάννης Καποδίστριας (1796-1831), γόνος αριστοκρατικής οικογένειας με πολιτική παράδοση, διπλωμάτης του Ρωσικού κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών και πολιτικός διετέλεσε πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας από τον Ιανουάριο του 1828 έως τη δολοφονία του στο Ναύπλιο στις 9 Οκτωβρίου 1931.

Ως Κυβερνήτης ο Καποδίστριας προώθησε σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την οργάνωση του νεοσύστατου κράτους: ίδρυσε τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, το Εθνικό Νομισματοκοπείο, κατασκεύασε νέα σχολεία, ίδρυσε την Εκκλησιαστική Σχολή στον Πόρο καθώς και το Ορφανοτροφείο της Αίγινας.

Η σημαντική προσφορά του όμως αποτέλεσε η ίδρυση των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Στις 24 Σεπτεμβρίου 1828 με το ψήφισμα «περί συστάσεως τακτικής ταχυδρομικής συγκοινωνίας», συγκροτήθηκε η πρώτη ταχυδρομική υπηρεσία το «Ταχυδρομείον Γενικόν» για την κάλυψη των κρατικών αναγκών για επικοινωνία των κατά τόπους υπηρεσιών. Ιδρύθηκαν αρχικά πέντε κεντρικά ταχυδρομικά γραφεία (στις πόλεις Αργος, Επίδαυρο, Τρίπολη, Αίγινα, Σύρο) και με προσωπικό εννέα πεζών και δεκαέξι εφίππων που συνέλεγαν την αλληλογραφία από την ελληνική ύπαιθρο και την παρέδιδαν στους αποδέκτες της.

Πρώτος γενικός διευθυντής ταχυδρομείων ορίστηκε ο  Α. Λουκόπουλος ο οποίος συνέταξε τον πρώτο κανονισμό ταχυδρομείων το 1828 σύμφωνα με τον οποίο ιδρύθηκαν ταχυδρομικά γραφεία σε δεκαπέντε πόλεις της Πελοποννήσου, προσλήφθηκαν δεκαέξι έφιπποι και εννέα πεζοί γραμματοκομιστές και διετέθη ένα πλοιάριο διακίνησης της αλληλογραφίας από την τότε πρωτεύουσα Αίγινα προς την Επίδαυρο και αντίστροφα.