Το Φιλοτελικό και Ταχυδρομικό Μουσείο διαθέτει μια μεγάλη συλλογή βιβλίων, περιοδικών και φωτογραφικού αρχείου φιλοτελικού και ταχυδρομικού ενδιαφέροντος. Μέσα από την αναλυτική καταγραφή και ψηφιοποίηση του υλικού αυτού, δίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία του Μουσείου, η δυνατότητα εκτενούς έρευνας σε φιλοτελιστές, συλλέκτες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, ιστορικούς ερευνητές κ.α.

Στον α΄ όροφο του κτιρίου υπάρχει αίθουσα συσκέψεων, προβολών και άλλων σχετικών εκδηλώσεων. Στον ίδιο χώρο βρίσκεται επίσης η βιβλιοθήκη με σημαντικό αριθμό βιβλίων και αρχείων για ταχυδρομικά και φιλοτελικά θέματα. Περιλαμβάνονται βιβλία, περιοδικά, κατάλογοι εκθέσεων, κατάλογοι δημοπρασιών, χειρόγραφα, οδηγοί μουσείων, λευκώματα και αρχειακό υλικό. Μεταξύ άλλων τα πρώτα φιλοτελικά περιοδικά του 19ου αιώνα, φιλοτελικά λευκώματα, νομοθεσία που αφορά την ιστορία των Ελληνικών Ταχυδρομείων και των γραμματοσήμων από το β΄ μισό του 19ου αιώνα έως τη σύγχρονη εποχή.