Ανάμεσα στις συλλογές του Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου ξεχωριστή θέση κατέχει το φωτογραφικό αρχειακό υλικό που παρουσιάζει πλήθος φωτογραφιών από τη διαδικασία αποστολής δεμάτων, φωτογραφίες με στολές ταχυδρόμων, σφραγιστικές μηχανές, ζυγαριές, ιστορικά κτήρια των ταχυδρομείων κατά τις δεκαετίες του 1970 – 1990 καθώς και άλλα τεκμήρια παλαιότερων εποχών.