Το Obi είναι μια εφαρμογή για την εύκολη παραγωγή κειμένων και βιβλίων σε προσβάσιμη μορφή DAISY.

Το Gazetalk είναι ένα σύστημα που διευκολύνει την πρόσβαση στις λειτουργίες και στις εφαρμογές του     υπολογιστή.

Το εργαλείο Vischeck είναι ένας τρόπος που μας δείχνει πως βλέπει τα πράγματα κάποιος που έχει αχρωματοψία.

Το Dasher είναι ένα σύστημα εισαγωγής κειμένου το οποίο λειτουργεί με τη φυσική κίνηση του ποντικιού.

To Camera Mouse είναι μια εφαρμογή για τον έλεγχο ποντικιού των Windows μόνο με το κεφάλι.

Με το JDVoiceMail  μπορείτε να στείλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου φωνής σε οποιονδήποτε με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

To Amara προσφέρει σε μεμονωμένα άτομα, σε κοινότητες και σε μεγαλύτερους οργανισμούς, τη δυνατότητα να ξεπεράσουν αδυναμίες προσβασιμότητας για τα online βίντεο.

To Pointing Magnifier είναι μια εφαρμογή μεγέθυνσης που λειτουργεί σε δύο στάδια.