Πέρα από τις μόνιμες συλλογές φιλοτελικών και ταχυδρομικών εκθεμάτων, το Μουσείο διοργανώνει περιοδικές εκθέσεις με αφορμή αφιερώματα σε Έλληνες Χαράκτες, που έχουν φιλοτεχνήσει μακέτες γραμματοσήμων (π.χ. Γράββαλος, Μπισκίνης, Κεφαλληνός) και με αφορμή σπάνιες επετειακές σειρές γραμματοσήμων. Το Μουσείο συνεργάζεται επίσης με εξωτερικούς φορείς, που στόχο έχουν την ανάδειξη και προβολή των μοναδικών εκθεμάτων του.